Chráníme vaše investice

Tutamen Sicav

Tutamen

Český fond kvalifikovaných investorů řízený českými investičními experty

Zhodnocujeme investice CÍLOVÝM HRUBÝM VÝNOSEM 6 % p.a.* v horizontu 3 let, využíváme sektorovou multi-asset strategii a držíme se zásady investovat tam, kde to dobře známe. Jsme kontrolováni Českou národní bankou a naším krédem je SLUŠNOST A OCHRANA.

* jedná se o cílový hrubý výnos, avšak hodnota fondu může kolísat dle skutečného hospodaření fondu, a návratnost investované částky tak není zaručena, dosažené výsledky za uplynulé období naleznete níže v sekci výkonnost fondu.

Hodně druhů investic,
které si samostatně nekoupíte

Do našeho fondu nakupujeme KOMBINACE investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými jsou dluhopisy, nemovitosti, komodity, ale také podíly ve firmách a třeba i směnky. Většina těchto investičních nástrojů je pro individuálního klienta obtížně dostupná. Minimální vstupní investice do našeho fondu 1 000 000 korun však představuje jedinečně DIVERZIFIKOVANÉ investiční portfolio, které je díky tomu mimořádně BEZPEČNÉ. Navíc už po 3 letech jsou výnosy osvobozeny od daně.

Investujeme pouze tam,
kde to dobře známe

Díky našim mnohaletým zkušenostem a znalosti místního trhu jsme často u mimořádných nákupů, například dluhopisových emisí. V portfoliu máme třeba dluhopisy společnosti PPF nebo J&T. Poskytli jsme i zajištěné úvěry, které nám generují výnos přes 7,0 % p.a. Vybíráme to nejlepší z jiných investičních fondů působících na českém trhu, například z J&T Arch Investment, BHS Real Estate nebo Acollade Industrial Fund. Investujeme také do prověřených realitních projektů v Čechách a v našem portfoliu můžete najít i výnosné směnky.

Žádné měnové
riziko

Investujeme převážně v Čechách a téměř výhradně V ČESKÝCH KORUNÁCH. Držíme se našeho kréda ochrana a slušnost, a protože sami máme ve fondu své peníze, nechceme cílový hrubý výnos 6 % p.a. zbytečně ohrožovat kurzovými výkyvy. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používáme zajištění proti měnovému riziku.

Respektujeme
pravidla

Abychom mohli zodpovědně hospodařit s penězi našich klientů, museli jsme splnit náročná kritéria ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, která činnost našeho fondu pravidelně kontroluje. Povolení k činnosti jsme získali v dubnu 2017 a evidováni jsme pod číslem 2017/043210/CNB/570.

Jak investujeme

JAK?

 

Jak investujeme

Díky našim zkušenostem máme osobní kontakty na investiční společnosti, banky, private equity skupiny nebo obchodníky s cennými papíry, které nám zajišťují přístup k JEDINEČNÝM INVESTIČNÍM PRODUKTŮM, ke kterým často nemá individuální klient přístup.

Před samotným pořízením investice do portfolia kriticky přistupujeme k riziku a NEREALIZUJEME SPEKULATIVNÍ INVESTICE. Dbáme na důsledné dodržování kombinace různých investičních nástrojů, které dělá z našeho fondu vyvážené a bezpečné portfolio.

Používáme TŘÍSTUPŇOVÝ SYSTÉM KONTROLY výběru investičních nástrojů do našeho fondu.

 

Více o systému kontroly

 

 

 

Největší výhoda našeho fondu

Je jeho velká DIVERZIFIKACE. Pokud byste chtěli investovat samostatně do tak velké šíře nástrojů, kterou máme v našem fondu, a významně si tak snížit Vaše investorské riziko, potřebovali byste mnohonásobně více peněz, řádově desítky milionů korun. Z tohoto pohledu je minimální zákonná částka investice do fondu ve výši 1 000 000 Kč přijatelným kompromisem.

             Plánovaná segmentová diverzifikace

 

PODFOND MASTER
Tutamen SicavPODFOND MASTER

Součástí povolení k vykonávání činnosti fondu kvalifikovaných investorů od České národní banky je také vyrozumění o založení podfondu MASTER, do kterého nakupujeme investice. Podfond ze zákona vydává vlastní investiční akcie. Vaše investice v TUTAMEN tedy představují akciový podíl v podfondu MASTER, který odpovídá hodnotě peněz, které nám svěříte. Do jmění fondu se započítává i jeho zhodnocení. Vydáváme akcie na jméno, které od Vás zpravidla odkoupíme ve lhůtě tří měsíců od doby, kdy o to požádáte. Přesné informace k vydávání i odkupování naleznete ve statutu podfondu zde.

 

 

Více informací
3-780x668

Výkonnost podfondu master

 

Historický vývoj hodnoty prioritní akcie

Graf zobrazuje posledních 12 měsíců, po kliknutí na graf zobrazíte kompletní historii.

 

 

ÚDAJE K 11/2023

 

 hodnota prioritní akcie

     1,1868 CZK

 

celkový majetek fondu

     183.356.009 CZK

 

 

VÝKONNOST FONDU
ZA DANÉ OBDOBÍ

 • Uvedené hodnoty vyjadřují hodnotu k poslednímu dni ukončeného měsíce.
   
 • Hodnoty akcie jsou zpravidla stanoveny do 2-3 měsíců od konce daného měsíce. 
   
 • Výkonnost je uváděna v čisté hodnotě pro klienta, tedy po odečtení 10 % výkonnostního poplatku.

Daně a poplatky

O nás

V latině slovo tutamen znamená ochrana. 
V názvu naší společnosti ho máme kvůli unikátní investiční strategii,
která díky různorodosti Vaše investice především chrání.
 

Naším celým krédem je SLUŠNOST A OCHRANA. Toto latinské spojení je po staletí vyraženo i na britské libře – Decus et tutamen. SICAV je zkratka z francouzštiny pro akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Je to právní forma, kterou jsme si vybrali pro náš fond kvalifikovaných investorů. V Čechách byla zavedena v roce 2014, v Evropě funguje už dlouhodobě.

 

 

Pavel Němec

Pavel se pohybuje na českém korporátním trhu od roku 1995.

Pracoval pro velké finanční skupiny jako ABN AMRO, J&T, KKCG nebo PPF. Byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společností ATLANTIK finanční trhy nebo ABN AMRO Penzijní fond.

Pavel vystudoval Fakultu informatiky a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Je ženatý a má dvě děti.

 

 

Jan Krejsa

Mezi Honzovy investiční klienty patří jak velká bytová družstva, kapitálové společnosti a obce, tak především řada privátních osob, kterým spravuje majetek za téměř 1 miliardu korun.

Pro svoji investiční expertízu využívá mimo jiné zkušenosti z péče pro společnosti jakými jsou Hyundai, Canon, Adastra či Centr Group. V minulosti se Honza dlouhodobě věnoval procesnímu a bezpečnostnímu poradenství.

Vystudoval VŠE v Praze, je ženatý a má tři děti.

Řízení fondu

 

Dozorčí rada

Kontroluje činnost fondu, provádí
identifikaci a ověření klienta

 

Členové:

Ing. Jan Krejsa
Mgr. Pavel Němec
PhD. Luboš Vídenský
Ing. Vojtěch Vojáček
Halka Stipplová

 

Investiční výbor

Projednává, posuzuje a navrhuje
investiční příležitosti

 

Členové:

Ing. Jan Krejsa
Mgr. Pavel Němec
Ing. Petr Krušina

 

 

 

 

Investiční společnost

 

 • obhospodařuje fond, zodpovídá za investiční strategii a investiční procesy
 • provádí risk management
 • administruje fond
 • vede účetnictví, compliance, reporting
 • zajišťuje AVANT investiční společnost, a.s.

 

Depozitář
 

 • provádí služby depozitáře, úschovu cenných papírů, kontrolu dodržování statutu
 • zajišťuje Česká spořitelna, a.s.

 

Regulátor
 

 • uděluje povolení pro činnost
 • provádí kontrolu a dozor
 • zajišťuje Česká národní banka

 

Auditor
 

 • provádí pravidelný audit společnosti
 • zajišťuje EDM utilitas Audit, s.r.o.

 

Časté dotazy

Co znamená fond kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou regulované subjekty ze strany České národní banky, které často nabízejí zajímavé alternativní investorské strategie. Český právní řád upravuje oblast investičních fondů zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který je účinný od 19. srpna 2013, a dalšími právními předpisy.

Klient FKI musí splňovat podmínky kvalifikovaného investora.

Kdo je kvalifikovaný investor

Kvalifikovaný investor je definován zákonem a musí splňovat přesně stanovené požadavky z pohledu předchozích investičních zkušeností a dostatečné výše vlastního majetku.

Kvalifikovaným investorem může být osoba, která investuje do FKI částku 1 000 000 Kč, podepíše prohlášení o akceptaci rizik souvisejících s investováním do FKI a jejíž investiční profil stanovený dle tzv. testu vhodnosti (§ 15h zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) odpovídá investici do FKI. 

Další specifikace naleznete v § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Může být klientem i právnická osoba?

Ano, investorem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, pokud splní podmínky kvalifikovaného investora.

Zajímá mě strategie vašeho podfondu podrobněji, kde ji najdu?

Se statutem podfondu a jeho investiční strategií se můžete seznámit zde. Kontaktujte nás případně pomocí formuláře níže nebo v sekci Kontakty a my na Vaše další dotazy z této oblasti rádi odpovíme. Dále zde přikládáme souhlas se zpracováním osobních údajů – zde.

Jak mám začít investovat?

Zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář. Dohodneme si schůzku v čase, který Vám bude vyhovovat. Rádi Vás poznáme a prodiskutujeme Vaše potřeby. Můžeme se potkat v našich prostorech na Václavském náměstí. Anebo pokud je vše jasné, stáhněte si smluvní dokumentaci pro fyzické či právnické osoby a začněte s námi investovat hned.

Kolik potřebuji peněz pro první investici?

Pro první investici do fondu kvalifikovaných investorů potřebujete ze zákona minimálně 1 000 000 Kč. Každá další investice do našeho fondu je už od 50 000 Kč.

Kam mám poslat peníze?

Číslo účtu pro zasílání finančních prostředků na účet depozitáře (České spořitelny, a.s.) je 7349782/0800 a jako variabilní symbol se vždy používá rodné číslo, popřípadě IČO.

Chci prodat zpět své investiční akcie, jak to mám udělat a kdy dostanu svoje peníze zpět?

Pokyny pro odkup investičních akcií naleznete zde. Odkupy se provádí zpravidla do 3 měsíců od podání pokynu, detailní rozpis lhůt pro odkupy naleznete ve statutu fondu zde.

Jaké budu platit daně?

Příjmy z prodeje cenných papírů se daní 15 %, avšak už po 3 letech jsou od daně osvobozeny úplně. Pokud v daném roce souhrnně neutržíte z prodeje cenných papírů více jak 100 000 Kč, nemusíte výnos do daňového přiznání uvádět.

Je investování bezpečné?

Nejenom díky naší vysoké diverzifikaci aktiv je náš fond bezpečný. Při jeho řízení používáme navíc také systém třístupňové kontroly, o kterém se dočtete zde.

Je investice zaručená nebo pojištěná?

Pojištěny jsou pouze vklady v bankách do výše 100 000 eur a nevyplacené závazky obchodníků s cennými papíry do výše 500 000 korun. Žádné jiné investice, tedy ani investice do našeho fondu, nejsou pojištěny. Pracujeme však se zodpovědnou vícetřídovou diverzifikací aktiv, o které se dozvíte zde. Společně s třístupňovým systémem kontroly (zde) tak děláme všechno proto, aby Vaše investice byly maximálně bezpečné. Z výše uvedeného vyplývá, že návratnost investice není zaručena a zhodnocení investice je závislé na skutečném hospodaření fondu.

Kde mohu získat Stanovy fondu, Statut podfondu, KID a další důležité informace?

Aktuální Stanovy fondu, Statut podfondu,  Sdělení klíčových informací fondu (KID) i Výroční zprávu si můžete stáhnout na stránkách správce fondu - AVANT investiční společnost.

 

Když už jsem klientem, jak mohu investici navýšit?

Jako stávající klient už nemusíte vyplňovat celou smluvní dokumentaci, stačí jen smlouva o úpisu.

Každá další investice je minimálně 50 tis. Kč.

Chci prodat zpět své investiční akcie, jak to mám udělat a kdy dostanu svoje peníze zpět?

Co znamená fond kvalifikovaných investorů?

Daně a poplatky

odkoupíme Váš podíl v podobě investičních akcií (cenných papírů) zpět, vznikne Vám povinnost zaplatit daň z příjmů z cenných papírů ve výši 15 %. Pokud k prodeji dojde déle než po 3 letech od nákupu cenných papírů, příjmy jsou od daně OSVOBOZENY ÚPLNĚ.

Vstupní poplatek do podfondu:

2 % z objemu investice

Výstupní poplatek:

3 % z objemu odkupované hodnoty investice / za každých předčasných 12 měsíců až do 36 měsíců

Likvidní aktiva bez výstupního poplatku:

10 % (aktiva klienta nesmí klesnout pod 1 mil. Kč)

Poplatky za správu a administraci:

0,6-1,5 % dle objemu aktiv

TER – cílovaná nákladovost pro klienta:

do 1 % p.a. při 1 mld. Kč aktiv

Výkonnostní poplatek:

10 % z celkového zhodnocení

 

Jednoduchý příklad nákladovosti investice ve výši 1 000 000 Kč za 3 roky:

Vstupní investice (Kč)

1 000 000

   

Vstupní poplatek (Kč)

20 000

 

 

 
     

 

1. rok

2. rok

3. rok

 

Hrubý výnos fondu (p.a.)

7,0 %

6,6 %

7,3 %

 

Hrubý výnos

70 000

69 400

80 400

 

Náklady na správu a administraci

10 000

10 500

11 000

 

Zdanění výnosů 5 % (povinnost fondu)

3 000

3 000

4 000

 

Výnos pro akcionáře (klienta)

57 000

55 900

65 400

 

Výkonnostní poplatek

5 700

5 590

6 540

 

Výnos po odečtení všech nákladů

51 300

50 310

58 860

 

Celkový výnos za 3 roky

   

160 470

 

Hodnota investice po 3 letech bude v tomto modelovém příkladu 1 160 470 Kč. Výnos je po splnění časového testu 36 měsíců osvobozen od zdanění, peníze se mohou začít libovolně vybírat, třeba 60 000 Kč každý rok jako renta.

Daňové výhody

Fond daní výnosy 5 % namísto obvyklých 19 %. Klienti, kteří drží akcie TUTAMEN SICAV podfondu MASTER po dobu delší než 36 měsíců (tzv. časový test), jsou navíc od daně z příjmů osvobozeni úplně.

Diverzifikace

Dodržujeme diverzifikaci nejen nástrojovou, ale i kreditní (dle jednotlivých emitentů) a třídovou. Zjednodušeně nenakupujeme pouze jeden dluhopis od jednoho emitenta, ale více investic z různých tříd od mnoha emitentů. Tím zásadně zvyšujeme bezpečnost investování.

Dostupnost velkých investic

Společnou investicí také zlepšujeme dostupnost velkoobjemových investic v našem fondu. Díky tomu, že můžeme nakupovat investice i za vyšší jmenovité hodnoty (například 10 milionů Kč), tak máme ve fondu i produkty, které byste si sami nemohli dovolit.

Jak investujeme

 

Jak investujeme

Díky našim zkušenostem máme osobní kontakty na investiční společnosti, banky, private equity skupiny nebo obchodníky s cennými papíry, které nám zajišťují přístup k JEDINEČNÝM INVESTIČNÍM PRODUKTŮM, ke kterým často nemá individuální klient přístup.

Před samotným pořízením investice do portfolia kriticky přistupujeme k riziku a NEREALIZUJEME SPEKULATIVNÍ INVESTICE. Dbáme na důsledné dodržování kombinace různých investičních nástrojů, které dělá z našeho fondu vyvážené a bezpečné portfolio.

Používáme TŘÍSTUPŇOVÝ SYSTÉM KONTROLY výběru investičních nástrojů do našeho fondu.

 

Více o systému kontroly

 

 

 

Největší výhoda našeho fondu

Je jeho velká DIVERZIFIKACE. Pokud byste chtěli investovat samostatně do tak velké šíře nástrojů, kterou máme v našem fondu, a významně si tak snížit Vaše investorské riziko, potřebovali byste mnohonásobně více peněz, řádově desítky milionů korun. Z tohoto pohledu je minimální zákonná částka investice do fondu ve výši 1 000 000 Kč přijatelným kompromisem.

             Plánovaná segmentová diverzifikace

 

Jak mám začít investovat?

Jaké budu platit daně?

Je investice zaručená nebo pojištěná?

Je investování bezpečné?

Jedinečné investiční produkty

Díky našemu dlouholetému působení v oboru se dostáváme k unikátním investičním příležitostem, jakými jsou neveřejné emise dluhopisů a specializované fondy.

Kam mám poslat peníze?

Kde mohu získat Stanovy fondu, Statut podfondu, KID a další důležité informace?

https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/tutamen-sicav-a-s/tutamen-podfond-master/

Kdo je kvalifikovaný investor

Když už jsem klientem, jak mohu investici navýšit?

Kolik potřebuji peněz pro první investici?

Konzervativní přístup

Vybíráme produkty s nejzajímavějším poměrem výnosu a rizika. Nepoužíváme aktivní trading ani pákové instrumenty. Dodržujeme pravidla risk managementu a volíme raději stabilitu a dlouhodobý výnos.

Může být klientem i právnická osoba?

Nezávislost

Jsme na bankách, investičních společnostech nebo obchodnících s cennými papíry zcela nezávislí. Sami vybíráme, co z jejich portfolií nakoupíme jako zajímavou investici do našeho fondu. Hlavním kritériem je kvalita konkrétního investičního produktu.

Nízké náklady

Získané poplatkové výnosy z produktů, do kterých investujeme, vracíme zpět do fondu. Náklady fondu snižujeme na minimum, a tím přispíváme k růstu a dosažení výnosu. Současně jsme se zavázali a dodrželi, že významná část nákladů na chod fondu byla hrazena ze zdrojů zakladatelů fondu po dobu 3 let. Naší odměnou je až podíl na zisku fondu.

O nás

V latině slovo tutamen znamená ochrana. 
V názvu naší společnosti ho máme kvůli unikátní investiční strategii,
která díky různorodosti Vaše investice především chrání.
 

Naším celým krédem je SLUŠNOST A OCHRANA. Toto latinské spojení je po staletí vyraženo i na britské libře – Decus et tutamen. SICAV je zkratka z francouzštiny pro akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Je to právní forma, kterou jsme si vybrali pro náš fond kvalifikovaných investorů. V Čechách byla zavedena v roce 2014, v Evropě funguje už dlouhodobě.

 

 

Pavel Němec

Pavel se pohybuje na českém korporátním trhu od roku 1995.

Pracoval pro velké finanční skupiny jako ABN AMRO, J&T, KKCG nebo PPF. Byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společností ATLANTIK finanční trhy nebo ABN AMRO Penzijní fond.

Pavel vystudoval Fakultu informatiky a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Je ženatý a má dvě děti.

 

 

Jan Krejsa

Mezi Honzovy investiční klienty patří jak velká bytová družstva, kapitálové společnosti a obce, tak především řada privátních osob, kterým spravuje majetek za téměř 1 miliardu korun.

Pro svoji investiční expertízu využívá mimo jiné zkušenosti z péče pro společnosti jakými jsou Hyundai, Canon, Adastra či Centr Group. V minulosti se Honza dlouhodobě věnoval procesnímu a bezpečnostnímu poradenství.

Vystudoval VŠE v Praze, je ženatý a má tři děti.

PODFOND MASTER

Cílový hrubý výnos:

6 % p.a.

Minimální investice:

1 000 000 Kč

Každá následná minimální investice:

50 000 Kč

Investiční horizont:

3 a více let

Cenný papír vydávaný podfondem:

investiční akcie na jméno

Měna cenného papíru:

Perioda stanovení hodnoty cenného papíru:

měsíčně

Forma cenného papíru:

zaknihovaná

Právo zpětného odkupu cenného papíru:

zpravidla do 3 měsíců od podání žádosti,

přesnou specifikaci naleznete ve statutu fondu

Řízení fondu

 

Dozorčí rada

Kontroluje činnost fondu, provádí
identifikaci a ověření klienta

 

Členové:

Ing. Jan Krejsa
Mgr. Pavel Němec
PhD. Luboš Vídenský
Ing. Vojtěch Vojáček
Halka Stipplová

 

Investiční výbor

Projednává, posuzuje a navrhuje
investiční příležitosti

 

Členové:

Ing. Jan Krejsa
Mgr. Pavel Němec
Ing. Petr Krušina

 

 

 

 

Investiční společnost

 

 • obhospodařuje fond, zodpovídá za investiční strategii a investiční procesy
 • provádí risk management
 • administruje fond
 • vede účetnictví, compliance, reporting
 • zajišťuje AVANT investiční společnost, a.s.

 

Depozitář
 

 • provádí služby depozitáře, úschovu cenných papírů, kontrolu dodržování statutu
 • zajišťuje Česká spořitelna, a.s.

 

Regulátor
 

 • uděluje povolení pro činnost
 • provádí kontrolu a dozor
 • zajišťuje Česká národní banka

 

Auditor
 

 • provádí pravidelný audit společnosti
 • zajišťuje EDM utilitas Audit, s.r.o.

 

Systém kontroly

První stupeň je realizován na úrovni tříčlenného investičního výboru, který každou potenciální investici prověřuje z pohledu kreditního rizika. Představuje to podrobnou analýzu instituce, která investiční produkt vydává, zda je dostatečně důvěryhodná a bude schopna dostát svým závazkům. Pokud investiční výbor takový produkt schválí, přichází na řadu druhý stupeň kontroly. Ten je v kompetenci investiční společnosti AVANT, která spravuje náš fond. Risk manažer každou doporučenou investici detailně prověřuje z pohledu dalších kritérií, jakými jsou například měnové riziko, tržní riziko, dodržení investičních limitů či kvalita zajištění u dluhových nástrojů. Třetí stupeň kontroly provádí depozitář fondu Česká spořitelna, která kontroluje, zda veškeré investice jsou v souladu se statutem fondu. Další kontrolou je každoroční audit akreditovaným auditorem a v neposlední řadě činnost našeho fondu podléhá standardní KONTROLE České národní banky.

Jako zakladatelé fondu nepřicházíme do žádného kontaktu s penězi klientů nebo cennými papíry v portfoliu fondu. Veškerá evidence a transakce jsou vedeny pouze na účtech depozitáře v České spořitelně a bez jejího svolení není možné provést žádnou operaci. Naše přístupy k účtům mají pouze pasivní náhled.

Tutamen

Český fond kvalifikovaných investorů řízený českými investičními experty

Zhodnocujeme investice CÍLOVÝM HRUBÝM VÝNOSEM 6 % p.a.* v horizontu 3 let, využíváme sektorovou multi-asset strategii a držíme se zásady investovat tam, kde to dobře známe. Jsme kontrolováni Českou národní bankou a naším krédem je SLUŠNOST A OCHRANA.

* jedná se o cílový hrubý výnos, avšak hodnota fondu může kolísat dle skutečného hospodaření fondu, a návratnost investované částky tak není zaručena, dosažené výsledky za uplynulé období naleznete níže v sekci výkonnost fondu.

 

Hodně druhů investic,
které si samostatně nekoupíte

Do našeho fondu nakupujeme KOMBINACE investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými  jsou dluhopisy, nemovitosti, komodity, ale také podíly ve firmách a třeba i směnky. Většina těchto investičních nástrojů je pro individuálního klienta obtížně dostupná. Minimální vstupní investice do našeho fondu 1 000 000 korun však představuje jedinečně DIVERZIFIKOVANÉ investiční portfolio, které je díky tomu mimořádně BEZPEČNÉ. Navíc už po 3 letech jsou výnosy osvobozeny od daně.

 

 

 

Investujeme pouze tam,
kde to dobře známe

Díky našim mnohaletým zkušenostem a znalosti místního trhu jsme často u mimořádných nákupů, například dluhopisových emisí. V portfoliu máme třeba dluhopisy společnosti PPF nebo J&T. Poskytli jsme i zajištěné úvěry, které nám generují výnos přes 7,0 % p.a. Vybíráme to nejlepší z jiných investičních fondů působících na českém trhu, například z J&T Arch Investment, BHS Real Estate nebo Acollade Industrial Fund. Investujeme také do prověřených realitních projektů v Čechách a v našem portfoliu můžete najít i výnosné směnky.

 

Žádné měnové
riziko

Investujeme převážně v Čechách a téměř výhradně V ČESKÝCH KORUNÁCH. Držíme se našeho kréda ochrana a slušnost, a protože sami máme ve fondu své peníze, nechceme cílový hrubý výnos 6 % p.a. zbytečně ohrožovat kurzovými výkyvy. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používáme zajištění proti měnovému riziku.

 

 

 

Respektujeme
pravidla

Abychom mohli zodpovědně hospodařit s penězi našich klientů, museli jsme splnit náročná kritéria ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, která činnost našeho fondu pravidelně kontroluje. Povolení k činnosti jsme získali v dubnu 2017 a evidováni jsme pod číslem 2017/043210/CNB/570.

Výkonnost podfondu master

 

Historický vývoj hodnoty prioritní akcie

Graf zobrazuje posledních 12 měsíců, po kliknutí na graf zobrazíte kompletní historii.

 

 

ÚDAJE K 11/2023

 

 hodnota prioritní akcie

     1,1868 CZK

 

celkový majetek fondu

     183.356.009 CZK

 

 

VÝKONNOST FONDU
ZA DANÉ OBDOBÍ

 • Uvedené hodnoty vyjadřují hodnotu k poslednímu dni ukončeného měsíce.
   
 • Hodnoty akcie jsou zpravidla stanoveny do 2-3 měsíců od konce daného měsíce. 
   
 • Výkonnost je uváděna v čisté hodnotě pro klienta, tedy po odečtení 10 % výkonnostního poplatku.

Daně a poplatky

Zajímá mě strategie vašeho podfondu podrobněji, kde ji najdu?

Kontaktní údaje

kontakt
Kontakty

Telefon:

+420 224 282 168

E-mail:

info@tutamen.cz

E-mail pro odkup akcií:

pokyny@tutamen.cz

Adresa:

Karolínská 708/13
186 00 Praha 8

Rejstřík:

IČO: 059 79 528
značka: B 22370 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní formulář

kontakt
Děkujeme!. Vaše zpráva byla úspěšně odeslána...
Omlouváme se, ale vyskytla se chyba. Opakujte prosím odeslání znovu později nebo nás kontaktujte telefonicky.